• facebook
 • Baglanyşyk
 • Instagram
 • youtube
 • WhatsApp
 • nybjtp

Univershliumumy mikrokompýuter ölçeg we dolandyryş enjamy

 • Univershliumumy mikrokompýuter ölçeg we dolandyryş enjamy

  Univershliumumy mikrokompýuter ölçeg we dolandyryş enjamy

  Önüm aýratynlyklaryna syn

  Mikrokompýuteriň giňişleýin gorag we ölçeg we gözegçilik enjamy 35KV we ondan aşakdaky elektrik ulgamlary üçin amatlydyr we geçiriji liniýalar we transformatorlar, kondensatorlar we hereketlendirijiler ýaly esasy enjamlar üçin gorag, gözegçilik, ölçeg we gözegçilik funksiýalaryny üpjün edýär.Enjamlarda ekrany merkezleşdirip ýa-da paýlanan görnüşde gurup bolýar.Standartlaşdyrylan “fieldbus” interfeýsi arkaly, köp aragatnaşygyň bilelikdäki işini goldaýar we ulgam derejesindäki dolandyryşy we giňişleýin maglumat paýlaşmagyny amala aşyrýar.Geljekdäki ösüşiň talaplaryna uýgunlaşmak, üýtgetmek we paýlamak awtomatlaşdyryş ulgamy üçin iň esasy esasy enjamdyr.