• facebook
  • Baglanyşyk
  • Instagram
  • youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Fireangyn elektrik üpjünçiligi

  • Fireangyn elektrik üpjünçiligi

    Fireangyn elektrik üpjünçiligi

    Esasy başarnyklar Naprýatageeniýe / tok signal datçigi bir wagtyň özünde kesgitleýiş zynjyrynyň naprýa .eniýesini we häzirki bahasyny ýygnap biler ýa-da hakyky talaplara laýyklykda diňe belli bir zynjyry ýa-da birnäçe kanal ýygnap biler.Fireangyn söndüriji enjamlaryň güýjüne gözegçilik ediji bilen birikdirilip bilner we gözegçilik eýesi ýerdäki datçigiň ýagdaýyna baha berip biler.Usagdaý, kabul ediji kompýuter seljerilenden we işlenenden soň, zynjyryň näsazlyk duýduryşynyň görnüşini görkezýär we eşidilýän we vi iberýär ...