• facebook
 • Baglanyşyk
 • Instagram
 • youtube
 • WhatsApp
 • nybjtp

Mikrokompýuteriň giňişleýin gorag enjamy

 • Dik mikrokompýuter gorag enjamy

  Dik mikrokompýuter gorag enjamy

  Bu mikrokompýuteriň giňişleýin gorag we gözegçilik enjamy 35KV we ondan aşakdaky elektrik ulgamlary üçin amatlydyr we geçiriji liniýalar, transformatorlar, kondensatorlar, hereketlendirijiler we beýleki esasy enjamlar üçin gorag, gözegçilik, ölçeg we gözegçilik funksiýalaryny üpjün edýär.

 • Orta kabineti goramak

  Orta kabineti goramak

  Enjam bilen tanyşlyk

  Sanly goragy ölçemek we gözegçilik enjamy, 35kV we ondan aşakdaky dürli naprýa .eniýe derejesindäki aýlag birliklerini goramak we gözegçilik etmek üçin amatlydyr.Ajaýyp gorag, ölçemek, gözegçilik, ätiýaçlyk güýji awtomatiki kommutasiýa we aragatnaşyk gözegçilik funksiýalary bar.Energetika ulgamyny goramak we dolandyrmak, ýokary we pes woltly elektrik torunyň we zawodyň elektrik ulgamynyň howpsuz we durnukly işlemegini netijeli üpjün edip biljek doly çözgüt üpjün edýär.Beýleki gorag we awtomatlaşdyryş enjamlary bilen birleşdirilip, aragatnaşyk interfeýsi arkaly awtomatlaşdyryş ulgamyny emele getirip biler.Deviceshli enjamlar topar paneli bilen merkezi gurlup bilner, şeýle hem saýtdaky ýokary we pes woltly wyklýuçatel şkaflaryna gurnalyp bilner.

 • Univershliumumy mikrokompýuter ölçeg we dolandyryş enjamy

  Univershliumumy mikrokompýuter ölçeg we dolandyryş enjamy

  Önüm aýratynlyklaryna syn

  Mikrokompýuteriň giňişleýin gorag we ölçeg we gözegçilik enjamy 35KV we ondan aşakdaky elektrik ulgamlary üçin amatlydyr we geçiriji liniýalar we transformatorlar, kondensatorlar we hereketlendirijiler ýaly esasy enjamlar üçin gorag, gözegçilik, ölçeg we gözegçilik funksiýalaryny üpjün edýär.Enjamlarda ekrany merkezleşdirip ýa-da paýlanan görnüşde gurup bolýar.Standartlaşdyrylan “fieldbus” interfeýsi arkaly, köp aragatnaşygyň bilelikdäki işini goldaýar we ulgam derejesindäki dolandyryşy we giňişleýin maglumat paýlaşmagyny amala aşyrýar.Geljekdäki ösüşiň talaplaryna uýgunlaşmak, üýtgetmek we paýlamak awtomatlaşdyryş ulgamy üçin iň esasy esasy enjamdyr.

 • Şişirilýän kabinet halka tor kabineti üçin ýörite kiçi gorag

  Şişirilýän kabinet halka tor kabineti üçin ýörite kiçi gorag

  Enjam bilen tanyşlyk

  Sanly goragy ölçemek we gözegçilik enjamy, 35kV we ondan aşakdaky dürli naprýa .eniýe derejesindäki aýlag birliklerini goramak we gözegçilik etmek üçin amatlydyr.Ajaýyp gorag, ölçemek, gözegçilik, ätiýaçlyk güýji awtomatiki kommutasiýa we aragatnaşyk gözegçilik funksiýalary bar.Energetika ulgamyny goramak we dolandyrmak, ýokary we pes woltly elektrik torunyň we zawodyň elektrik ulgamynyň howpsuz we durnukly işlemegini netijeli üpjün edip biljek doly çözgüt üpjün edýär.Beýleki gorag we awtomatlaşdyryş enjamlary bilen birleşdirilip, aragatnaşyk interfeýsi arkaly awtomatlaşdyryş ulgamyny emele getirip biler.Deviceshli enjamlar topar paneli bilen merkezi gurlup bilner, şeýle hem saýtdaky ýokary we pes woltly wyklýuçatel şkaflaryna gurnalyp bilner.