• facebook
 • Baglanyşyk
 • Instagram
 • youtube
 • WhatsApp
 • nybjtp

Elektrik ýangyna gözegçilik, ýangyn üpjünçiligi

 • Fireangyn elektrik üpjünçiligi

  Fireangyn elektrik üpjünçiligi

  Esasy başarnyklar Naprýatageeniýe / tok signal datçigi bir wagtyň özünde kesgitleýiş zynjyrynyň naprýa .eniýesini we häzirki bahasyny ýygnap biler ýa-da hakyky talaplara laýyklykda diňe belli bir zynjyry ýa-da birnäçe kanal ýygnap biler.Fireangyn söndüriji enjamlaryň güýjüne gözegçilik ediji bilen birikdirilip bilner we gözegçilik eýesi ýerdäki datçigiň ýagdaýyna baha berip biler.Usagdaý, kabul ediji kompýuter seljerilenden we işlenenden soň, zynjyryň näsazlyk duýduryşynyň görnüşini görkezýär we eşidilýän we vi iberýär ...
 • Bir kanaly elektrik ýangyn monitory

  Bir kanaly elektrik ýangyn monitory

  Esasy funksiýalar Elektrik ýangyna gözegçilik detektory, gözegçilik edilýän zynjyryň galyndy tok we temperatura bahasyna hakyky wagtda gözegçilik we ýygnamagy amala aşyryp biler we ýüze çykaryş zynjyrynyň näsazlyk duýduryş maglumatlary ýygnananda eşidilýän we wizual näsazlyk duýduryş signalyny iberer. ;şeýle hem elektrik ýangyna gözegçilik öýi bilen birikdirilip bilner we gözegçilik öý eýesi ýerdäki detektorlaryň ýagdaýyna baha berip biler, kabul ediji kompýuter analiz eder we görkezmek üçin amallar ...
 • Elektrik ýangyjy kompýuter

  Elektrik ýangyjy kompýuter

  Gysgaça syn Elektrik ýangyna gözegçilik ulgamy, soňky ýyllarda içerki elektrik ýangynlarynyň ep-esli ýokarlanmagyna jogap hökmünde özbaşdak işlenip düzülen duýduryş, gözegçilik, gözegçilik we dolandyryş funksiýalaryny birleşdirýän kompýuter ölçeg we gözegçilik ulgamydyr.Ulgamyň içgin interfeýsi, güýçli ulanylyşy, ýerlikli gurluşy, ýokary ygtybarlylygy, güýçli işlemegi we amatly hyzmaty bar.Ulgam energiýa sarp edilişiniň merkezleşdirilen dolandyryşynda giňden ulanylyp bilner we ...
 • Fireangyn güýji öý eýesi

  Fireangyn güýji öý eýesi

  Gysgaça syn fireangyn enjamlarynyň elektrik üpjünçiliginiň ýagdaýyna gözegçilik ediji milli standart “Fireangyn enjamlarynyň elektrik üpjünçiligine gözegçilik ulgamy” laýyklykda gözlenýär we işlenip düzülýär we ýangyn enjamlarynyň elektrik üpjünçiliginiň ýagdaýyna real wagt gözegçilik etmek üçin ýörite ulanylýar.Fireangyn enjamlarynyň elektrik üpjünçiligi ýagdaýynyň monitory, naprýatageeniýe signal datçigi we häzirki signal datçigi ýangyn enjamlarynyň elektrik üpjünçiliginiň iş ýagdaýyna gözegçilik edip bilýän ýangyn enjamlarynyň elektrik üpjünçiligini gözegçilik ulgamyny emele getirýär ...
 • Elektrik oty

  Elektrik oty

  Esasy funksiýa Elektrik ýangyna gözegçilik detektory, gözegçilik edilýän zynjyryň galyndy tok we temperatura bahasyna hakyky wagtda gözegçilik we ýygnamagy amala aşyryp biler we ýüze çykaryş zynjyrynyň näsazlyk duýduryş maglumatlary ýygnananda eşidilýän we wizual näsazlyk duýduryş signalyny iberer;elektrik ýangyna gözegçilik öýi bilen hem baglanyşyp biler we gözegçilik öý eýesi ýerdäki detektoryň ýagdaýyna baha berip biler, öý eýesi kompýuteriň görnüşini görkezmek üçin analiz edýär we amal edýär ...
 • Kombinirlenen elektrik ýangyn monitory

  Kombinirlenen elektrik ýangyn monitory

  Şekil we gurnama ölçegleri Haryt maglumatlary Haryt modeli: NLK888DDS Bahalandyrylan iş togy IN (A): 16A ~ 1600A Bahalandyrylan iş naprýa Ueniýesi UE (V): AC220V Galyndy tok duýduryşy we duýduryş bahasy: 20mA ~ 1000mA özbaşdak kesgitlenip bilner Üç fazaly tok duýduryşy we duýduryş duýduryş bahasy: Temperatura duýduryşy we duýduryş gymmaty: 20 ° C ~ 150 ° C esassyz kesgitlenip bilner Syzýan zynjyrlaryň sany: 1 ~ 16 zynjyr Temperatura aýlawlarynyň sany: 1 ~ 8 aýlaw Duýduryş goragy: gorag ýa-da gorag ýok ...