• facebook
  • Baglanyşyk
  • Instagram
  • youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Akylly dehumidifikasiýa enjamy Akylly nebit sorujy enjam

  • Akylly dehumidifikasiýa enjamy Akylly nebit sorujy enjam

    Akylly dehumidifikasiýa enjamy Akylly nebit sorujy enjam

    Gysgaça mazmun Akylly dehumidifikasiýa enjamy ýarymgeçirijiniň sowadyjy dehumidifikasiýa re modeimini, janköýeriň täsiri astynda fanadaky çygly howanyň ýapyk ýerini, ýarymgeçirijiniň sowadyjy mehanizminiň üsti bilen howa suw buglaryny suwa kondensirlänsoň, kabineti ýok etmekdir. gollanma turbasy, gowy dehumidifikasiýa effektini gazanyp biler.Sowadyş görnüşi: F01 0-da düzüldi. Şol bir wagtyň özünde, daş-töweregi humidi awtomatiki usulda işe girizilýär ...