• facebook
 • Baglanyşyk
 • Instagram
 • youtube
 • WhatsApp
 • nybjtp

Elektrik geçiriji, izolýator

 • Ultra inçe signal izolýatory A görnüşi

  Ultra inçe signal izolýatory A görnüşi

  Giriş spesifikasiýalary Giriş signalynyň paýlanyş naprýa 1eniýesi 1 4-20mA meýdan iki simli geçiriji 24V Çykyş aýratynlyklary Kod çykyş signalynyň çykyş impedansy 1 0-2V ≥10K 2 0-5V 3 0-10V 4 1-5V 5 0-10mA ≤1K 6 0 -20mA ≤500Ω 7 4-20mA 8 Ulanyjy kesgitlenen parametr LP Giriş artdyrylyşynyň goragy In: 5KA Imax: 10KA Aýratynlyklary ● Güýç we duýduryş LED ● Giriş artdyrylyşynyň goragy ● Programmirläp bolýan giriş we çykyş aralygy ● Üç iso ...
 • Ultra inçe signal izolýatory B görnüşi

  Ultra inçe signal izolýatory B görnüşi

  Esasy funksiýalar we aýratynlyklar intelligent Akylly temperatura geçiriji, izolýator we güýç paýlanyşyny birleşdiriň ● “Giriş-çykyş 1-çykyş 2 kuwwat” dört izolirlenen ● Programma üpjünçiligi çyzykly däl düzediş, giriş we çykyş ýokary çyzykly öwrülişik ● Programma üpjünçiligi awtomatik nol, ýalňyşlyklary ýok edýär Temperaturanyň üýtgemegi we wagtyň üýtgemegi sebäpli ● Ulanyjylar signal diapazonyny we signal görnüşini PC8800 arkaly kesgitläp bilerler high highokary dykyzlykly maşyn spesifikasiýa gurluşy: Kiçijik gysga gurluş ...
 • Isolato

  Isolato

  Iki simli geçiriş tertibini kabul ediň (güýç girizmek we signal çykarmak iki umumy simdir) we ölçenen temperatura bilen çyzykly 4 ~ 20mA tok signalyny çykaryň.Geçiriji termokuplyň birleşýän gutusyna we bitewi gurluşy emele getirmek üçin termiki garşylyga gurnalyp bilner ýa-da öwrüliş bölümi hökmünde gural panelinde aýratyn gurnalyp bilner.Gapdal temperatura guralynyň täze nesli hökmünde nebit, himiýa senagaty, dokma, metallurgiýa, elektromehaniki, elektrik energiýasy, awiasiýa, azyk önümçiligi, lukmançylyk in engineeringenerçiligi we beýleki senagat we ylmy gözleg ugurlarynda awtomatiki temperaturany kesgitlemek, geçirmek we ulanmak üçin giňden ulanylyp bilner. gözegçilik.

 • Elektrik geçiriji

  Elektrik geçiriji

  Kuwwat geçiriji ölçenen güýç parametrlerini (tok, naprýa .eniýe, güýç, ýygylyk, güýç faktory we ş.m.) izolirlenen tok toguna, DC naprýa .eniýesine ýa-da sanly signal çykyşyna öwürýän enjamdyr.