• facebook
 • Baglanyşyk
 • Instagram
 • youtube
 • WhatsApp
 • nybjtp

Motor goraýjy

 • GY800 motor goragçysy

  GY800 motor goragçysy

  Önüm barada umumy düşünje Akylly goragçynyň täze nesli adaty pes woltly hereketlendirijini goramak, gözegçilik we gözegçilik funksiýasyna goşmaça hasaplaýyş güýjüne, heläkçilik derňewine, motor näsazlygy hasabatyna we ş.m. ýetýär. Giňişleýin ölçeg hökmünde motor goragy dolandyryş ulgamy ygtybarlylygy ýokarlandyryp biler we kärhananyň elektrik üpjünçiligi ulgamynyň howpsuzlygy, önümçilik işinde kärhananyň awtomatlaşdyryş dolandyryş derejesini ýokarlandyrmak. LCD doly ekran ekrany ...
 • GY600 motor goragçysy

  GY600 motor goragçysy

  Önümlere syn Motor goraýjy enjam, daşary ýurtlarda şuňa meňzeş önümleriň gözlegine we MCC elektrik ulgamynyň öýüniň gysgaça mazmunyna esaslanýan ýokary öndürijilikli sanly mikroprosessor tehnologiýasy bilen motory goramak we dolandyrmak üçin gözlenýär we işlenip düzülýär. Motor gorag enjamy halkara ösen gorag funksiýasyna eýedir, hünär usulyny goldaýar hereketlendirijini dolandyrmak we takyk gözegçilik funksiýasyny üpjün etmek, dürli motor gözegçiligi, gözegçilik, goramak, gulplamak, ölçemek ...
 • GY500 motor goragçysy

  GY500 motor goragçysy

  Giriş Biziň kompaniýamyz, motory goramak boýunça çuňňur gözlegleri geçirýän, ylmy gözlegleriň, önümçiligiň, satuwyň we tehniki goldawyň akylly motor goragçysy bolan täze tehnologiýa kärhanasydyr. Kompaniýamyzyň motor goragçysy arzan bahadan, ýokary hilli artykmaçlyklara eýe, köp dürli haryt, ulanyjylar tarapyndan gowy görülýär. Öňdebaryjy 16 bitli ýeke çip mikrokompýuterini we MICRHIP kompaniýasynyň dolandyryjysyny kabul edýän giňişleýin akylly motor goragçylarymyz ...
 • Adaty motor goragçysy

  Adaty motor goragçysy

  GY101 seriýaly motor mikrokompýuter gözegçilik goragçysy, motor goraýjy we mikrokompýuter goragçysynyň ösüşini we gözlegini jemleýän häzirki zaman täze we ýokary tehnologiýanyň kristallaşmagydyr. Daşary ýurtdan getirilýän IC, patent tehnologiýasynyň intellektual eýeçilik hukugy we ösen meýdan awtobus interfeýsine eýe. Programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy. Motor goragy mikroprosessor tarapyndan ýerine ýetirilýär we gözegçilikde saklanýar, hereketlendirijiniň hereketini ýerine ýetirmek üçin iýmitlendirijiniň goragyny goldaýar, ...