• facebook
 • Baglanyşyk
 • Instagram
 • youtube
 • WhatsApp
 • nybjtp

Ateryladyjy seriýasy

 • Janköýer gyzdyryjy HGL 046 250W-400W

  Janköýer gyzdyryjy HGL 046 250W-400W

  ● Ykjam dizaýn ● Klipi düzeltmek ● Uzak hyzmat ediş möhleti ● Bejeriş mugt ● Temperaturanyň howpsuzlygy kesilýär Ykjam fan gyzdyryjy kondensatyň döremeginiň öňüni alýar.Toplumlaýyn ýokary öndürijilikli fan, mejbury howa aýlanyşygyny üpjün edýär we SO içerki terminal birleşdirijisi bilen berkitmelerde hatda temperaturany kepillendirýär.Tehniki maglumatlar atingyladyş elementine garşylyk gyzdyryjy, fanat şowsuzlygy ýüze çykan ýagdaýynda gyzmagyň öňüni almak üçin temperaturanyň kesilmegi, gyzdyryjy korpus anodlaşdyrylan ekstrud alýumin profil ...
 • CSL028 Ownuk ykjam ýarymgeçiriji fan gyzdyryjy 150W, 250W, 400W

  CSL028 Ownuk ykjam ýarymgeçiriji fan gyzdyryjy 150W, 250W, 400W

  ● Ownuk , ykjam dizaýn ● Işleýän asuda ● Dinamiki ýyladyş ● Klip ýa-da nurbat berkitmek Fan gyzdyryjy kondensatyň emele gelmeginiň öňüni alýar we elektrik / elektron bölekleri bilen berkitmede deň paýlanan içki howa temperaturasyny üpjün edýär. Ateryladyjy içerki terminaly birikdirýär birleşdirijiler CS 028s kiçi göwrüm, ýokary derejeli Tehniki maglumatlary ýyladyş elementi PTC ýyladyş elementi Inrush häzirki max.2A 230VAC, 5A120VAC ...
 • Duýgur howpsuz gyzdyryjy CS 060 seriýasy 50W-150W

  Duýgur howpsuz gyzdyryjy CS 060 seriýasy 50W-150W

  Surface surfaceerüsti temperaturanyň pesligi clip Klipiň düzedilmegi sebäpli çalt gurnamak ● Doble insu örtülen (plastmassa) ov Giň gerimli ýumurtga aralygy ● Ulanyş üçin kiçi göwrümli sensorly sateh Elektrik / elektronlkal komponentleri bolan berkitmelerde.Ateryladyjynyň desgn, tebigy konweksiýany goldaýar, bir howanyň howasy - ýyly alr.Jaýyň daşky gapdal üstündäki temperaturalar, ýyladyjynyň dizaýny netijesinde saklanýar.Termostatlaryň we gigrostatlaryň doly görnüşi göni bolup biler ...
 • Duýgur howpsuz gyzdyryjy CSF 060 seriýasy 50W-150W

  Duýgur howpsuz gyzdyryjy CSF 060 seriýasy 50W-150W

  Surface surfaceerüsti temperaturanyň pesligi clip Klipiň düzedilmegi sebäpli çalt gurnamak ● Doble insu örtülen (plastmassa ● ov Giňişleýin ýumurtga aralygy ● Kiçijik ululyk ● Elektrik-elektroniki komponentleri bolan berkitmelerde ulanmak üçin birleşdirilen termostat Duýgur gyzdyryjy.Ateryladyjynyň dizaýny, ýyly howanyň ýokary howa akymyna sebäp bolýan tebigy konweksiýany goldaýar. Jaýyň elýeterli gapdal üstündäki temperatura gyzdyryjy dizaýnynyň netijesinde saklanýar. Bu model plugin termostaty bilen däl ...
 • Ykjam ýokary öndürijilikli fan gyzdyryjy CS 130 950W, 1200W

  Ykjam ýokary öndürijilikli fan gyzdyryjy CS 130 950W, 1200W

  ● Ykjam dizaýn ● heatingokary ýyladyş öndürijiligi ● Iki izolýasiýa edilen ● Integrirlenen termostat (islege bagly ● ● Goşmaça gysgyç ýa-da nurbat berkitmek Ykjam ýokary öndürijilikli gyzdyryjy, kondensasiýa emele gelmeginiň öňüni alýar we elektrik / elektron komponentleri bolan berkitmelerde deň paýlanan içki howa temperaturasyny üpjün edýär. Plastmassa berkitme kontaktdan goramak üçin goşa izolýasiýa we täsirleri üpjün edýär. Islege bagly integ bilen elýeterli fan gyzdyryjy iS, temperaturany gaýtadan dolandyrmak üçin rmostaty bahalandyrdy. CS ...
 • Ondarymgeçiriji fan gyzdyryjy Cr027 UP 650W çenli

  Ondarymgeçiriji fan gyzdyryjy Cr027 UP 650W çenli

  ● Ykjam gyzdyryjy ● atingyladyş kuwwaty daşky gurşawyň temperaturasyna sazlanýar ● Düzülip bilinýän temperatura diapazony ● Klipiň düzülmegi ● Optiki görkeziji ● Temperaturanyň kesilmegi icarymgeçirijiniň fan gyzdyryjylary kondensasiýanyň döremeginiň öňüni alýar we wyklýuçatel we gözegçilik enjamlarynda hatda temperaturany üpjün edýär , Bulit-sazlaýjy islenýän temperaturany kesgitlemek üçin ulanylýar.Tehniki maglumatlar gyzdyryjy korpus PTC rezistory, öz-özüni kadalaşdyrmak we temperaturany çäklendirmek Temperaturanyň howpsuzlygyny kesmek Aga goramak üçin aşa gyzgynlykdan goramak ...
 • Kosmos tygşytlaýjy fan gyzdyryjy HV 031 / HVL 031 seriýasy 100W-den 400W çenli

  Kosmos tygşytlaýjy fan gyzdyryjy HV 031 / HVL 031 seriýasy 100W-den 400W çenli

  ● Ykjam ● Tekiz dizaýn ● Howanyň ýokary akymy ● Temperaturanyň howpsuzlygy kesilýär ● Klipiň düzülmegi Ykjam ýokary öndürijilikli gyzdyryjy, dolandyryş ýa-da wyklýuçatel ulgamlarynda kondensatyň emele gelmeginiň öňüni alýar we berkitmelerde içerki howa temperaturasyny deň paýlaýar. Bu fan gyzdyryjy janköýer (HV 031 fan, şeýle hem fan (HVL 031 without bolmasa elýeterli.Tehniki maglumatlar HV O31 fanatsyz gyzdyryjy (fan gurnama toplumy hem bar) HVL O31 fanaty bilen gyzdyryjy ýylylyk elementi performanceokary öndürijilikli ýylylyk turbasy Tempe ...
 • Ondarymgeçiriji gyzdyryjy HG 140 seriýasy 15W-den 150W çenli

  Ondarymgeçiriji gyzdyryjy HG 140 seriýasy 15W-den 150W çenli

  ● Basyş gysgyç birikdirijileri ● Dinamiki ýyladyş ● Giň naprýa rangeeniýe diapazony ● Temperaturany çäklendirmek ● Energiýany tygşytlamak ● Klip düzmek ● Çalt gurnama Bu gyzdyryjylar kondensasiýa zeper ýetmeginiň öňüni almaly ýerlerde ýa-da temperaturanyň iň pes bahadan aşak düşmeýän ýerlerinde ulanylýar. Alýumin profil gyzdyryjy korpusyň dizaýny, baca täsirine eýe bolup, ýylylygy deň paýlaýar. Basyş gysgyç birikdirijileri wagt tygşytlaýar we gurnamagy ýönekeýleşdirýär Tehniki maglumatlar işleýiş naprýa 120eniýesi 120-240VAC / DC '(...
 • Kiçijik ýarymgeçiriji gyzdyryjy HGK 047 10W-dan 30W çenli

  Kiçijik ýarymgeçiriji gyzdyryjy HGK 047 10W-dan 30W çenli

  ● Dinamiki ýyladyş ● Energiýany tygşytlamak ● Giň naprýa rangeeniýe diapazony ● Temperaturany çäklendirmek ip Klipiň düzedilmegi Kondensatyň öňüni almaly ýa-da temperaturanyň iň pes bahadan aşak düşmezligi üçin berkitmeler ulanylýar. Şeýlelik bilen poslama ýol berilmeýär we an hatda temperatura üpjün edilýär.Tehniki maglumatlary atingyladyş elementi PTC ýyladyş elementi, öz-özüňi sazlamak we temperaturany dolandyrmak Gyzdyryjy korpus Ekstrudirlenen alýumin profil od anodlaşdyrylan monta 35 35 DIN demir ýoly, 35mm DIN demir ýoly üçin EN 50022 klip, EN ...
 • Kiçijik geçiriji gyzdyryjy RC 016 seriýasy 8W10W, 13W

  Kiçijik geçiriji gyzdyryjy RC 016 seriýasy 8W10W, 13W

  ● Temperaturany çäklendirmek ● Giň naprýa rangeeniýe diapazony ● Dinamiki ýyladyş ● Energiýany tygşytlamak ● Ykjam Bu kiçi gyzdyryjylar kondensatyň öňüni almak we kiçi aýlawlarda iň az işleýiş temperaturasyny üpjün etmek üçin döredildi.Tehniki maglumatlar Işleýiş naprýa 120eniýesi 120-240V AC / DC (iň pes 110V, iň ýokary 265V) atingyladyş elementi PTC rezistorlary, awtomatik sazlamak we ýylylygy çäklendirýän gyzdyryjy korpus alýumin, anodlaşdyrylan monta Sc nurbadyny gurnamak ýagdaýy Esassyz işlemek / Saklamak temperaturasy -45-den + 7 .. .