• facebook
  • Baglanyşyk
  • Instagram
  • youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Döwlet görkezijisini üýtgetmek

  • Döwlet görkezijisini üýtgetmek

    Döwlet görkezijisini üýtgetmek

    Panel we funksiýanyň düşündirişi Wyklýuçateliň ýagdaý görkeziji paneliniň beýany: (tarapa: şekilde sanlamak, ýerleşişiň görkeziş funksiýasyny görkezmek üçin, we hakyky guralda san ýok) 01. Elektrik toguny ýapmak görkezijisi 02. Elektrik togtatmak açylyş görkezijisi 03.①, 03② Iş ýeriniň görkezijisi 04.①, 04② Synag pozisiýasynyň görkezijisi 05. ingerüsti wyklýuçateliň ýapyk görkezijisi 06. Toplum wyklýuçateliniň aşaky görkezijisi 07. Energiýa saklaýyş görkezijisi 08. Janly görkeziji ...