• facebook
  • Baglanyşyk
  • Instagram
  • youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Önümi saýlamak tablisasy

Önüm-saýlama-tablisa1

Bellik: KS-3 (goşa temperatura we goşa çyglylyk funksiýasy), gyzdyryjy röle duýduryş funksiýasy bilen ýörite ululykda KS-3-2 (goşa çyglylyk funksiýasy) awtomatiki ýyladyş we dehidifikasiýa gözegçileri bar.Ölçegleri: 60 × 120 × 135mm, deşik ululygy: 55 × 115mm

Adaty temperatura we çyglylyk gözegçiligi

Temperatura we çyglylyk awtomatiki dolandyryjylary, dürli elektrikleşdirilen şkaflarda awtomatiki temperaturany dolandyrmak we suwsuzlandyrmak üçin ýörite awtomatiki gurallarda giňden ulanylýar.Flashover hadysalary ýaly dürli näsazlyklara netijeli gözegçilik edip we öňüni alyp bolýar.

4. Daş görnüşi we sim diagrammasy
1. panelönekeý panel görnüşi (birlik: mm)
Paneliň görnüşi:
1, 2, iş güýjüne birikdiriň
3, 4, kondensasiýa ýüküne birikdirilen (işjeň çykyş üçin)
7, 8, temperatura datçigini birikdiriň
3, 5, temperatura gözegçilik ýüküne birikdirilen (işjeň çykyş üçin)
9, 10, kondensasiýa datçigini birikdiriň

Önüm-saýlama-tablisa2

Önüm-saýlama-tablisa3

2. Adaty demir ýol görnüşi (birlik: mm)
Demir ýol görnüşi:
1, 2, iş güýjüne birikdiriň
Kondensasiýa ýüküne birikdirilen 1, 8 (işjeň çykyş)
5, 6, temperatura datçigini birikdiriň
1, 7, temperatura gözegçilik ýüküne birikdirilen (işjeň çykyş üçin)
3, 4, kondensasiýa datçigini birikdiriň

Önüm-saýlama-tablisa4

Önüm-saýlama-tablisa5

Üç düwmejik akylly temperatura we çyglylyk gözegçiligi

1. Gysgaça syn
Akylly temperatura we çyglylyk gözegçisi analog naprýa .eniýe çykaryş temperaturasyny we çyglylyk datçigini kabul edýär we temperatura we çyglylyk bahalaryny sanly turbalar görnüşinde görkezýär.Önüm, şeýle hem gözegçilik edilmedik podstansiýalaryň talaplaryna laýyk gelýän daşky kompýuteriň temperaturasynyň, çyglylygynyň we iş ýagdaýynyň parametrleriniň uzakdan geçirilmegini amala aşyrmak üçin ulanylýan RS485 aragatnaşyk interfeýsi ýa-da duýduryş wyklýuçateli bilen üpjün edilip bilner.Ulanyjylar esasy programmirleme arkaly temperaturanyň we çyglylygyň ýokary we aşaky çäklerini, sikl görkeziş tertibini, aragatnaşyk parametrlerini we ş.m. kesgitläp bilerler.Önüm güýçli päsgelçiliklere garşy ukyby we ýokary ygtybarlylygy bar we GB / T15309-1994 standartyna laýyk gelýär.

4. Tehniki görkezijiler

Ölçeg aralygy Temperatura -40.0 ℃ - + 99,9 ℃
Çyglylyk 1% ~ 99%
Takyklyk Temperatura ± 1 ℃
Çyglylyk ± 4%
Tehniki parametrler Maglumatlar
Dolandyryş parametrleriniň diapazony Atingyladyş -40.0 ℃ - + 40.0 ℃
Partlamany sowatmak 0.0 ℃ - + 100.0 ℃
Temperatura gözegçilik 1% ~ 99%
Balans gymmaty 0-409 (℃ ýa-da%)
Çykyş aragatnaşygy AC250V / 5A
Aragatnaşyk interfeýsi RS485.MODBUS (RTU) teswirnamasy

5. Sim geçiriş diagrammasy

Önüm-saýlama-tablisa6

Dört düwmejik akylly temperatura we çyglylyk gözegçiligi

5. Sim diagrammasy

Önüm-saýlama-tablisa7