• facebook
 • Baglanyşyk
 • Instagram
 • youtube
 • WhatsApp
 • nybjtp

Üç fazaly naprýa Tableeniýe tablisasy (dizaýn modeli)

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Önüm saýlamak

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

AC naprýa .eniýe tehnologiýasyny ulanyp, elektrik torundaky üç woltly fazany ölçäp, paneliň sazlaýyş tizligi bilen deňeşdirip bolýar.Aýratynlyklary we şuňa meňzeş PLC we senagat kompýuterleri bilen tor aragatnaşygyny tamamlap biler.

Aýratynlyklary

Ölçeg: Üç fazaly naprýa .eniýe
Ekran: Üç hatar LED sanly / LCD suwuk kristal displeý A, B, C üç fazaly naprýa .eniýe
Ulanylyşy: elektrik seti, awtomatiki dolandyryş ulgamy üçin amatly.MKH, GGD we beýleki kabinet görnüşleri üçin amatly pes woltly üç fazaly tok ölçeg zynjyry
Meýletin: RS485 aragatnaşyk interfeýsi, iki wyklýuçatel çykyşy (2DO), iki wyklýuçatel giriş (2DI), bir analog çykyş (IAO)

Önüm

önüm-beýany1

Daşarky ölçegler

önüm-beýany2

Shematik

önüm-beýany3

Arza

programma1
amaly2
programma3
programma4

 • Öňki:
 • Indiki:

 • önümiň ady

  önümiň modeli

  Esasy wezipe

  bellikleri

  Üç fazaly sanly displeý woltmetri

  NLK900U-2K4

   1

  Üç hatar LE D sanly displeý

  A, B we C üç fazaly naprýa .eniýeler hem görkezilýär

  Elektrik tory, awtomatiki dolandyryş ulgamy üçin amatly

  Andokary we pes woltly üç fazaly naprýa .eniýe ölçeg zynjyry,

  MKH, GGD üçin amatly

  MN S .GC K we şkafyň görnüşi

  Açyk deşik 111mm * 111mm

  NLK900U-9K4

  Açyk deşik 91mm * 91mm

  NLK900U-3K4

  Açyk deşik 76mm * 76

  NLK900U-AK4

  Açyk deşik 68mm * 68mm

  NLK900U-DK4

   2

  Açyk deşik 45mm * 45mm

  Üç fazaly suwuk kristal Woltmetr

  NLK900U-2K4Y

   3

  Üç hatar LCD LCD displeý

  A, B we C üç fazaly naprýa .eniýeler hem görkezilýär

  Elektrik tory, awtomatiki dolandyryş ulgamy üçin amatly

  Andokary we pes woltly üç fazaly naprýa .eniýe ölçeg zynjyry,

  MKH, GGD, MN S, GC K we beýleki kabinet görnüşleri üçin amatly

  Açyk deşik 111mm * 111mm

  NLK900U-9K4Y

  Açyk deşik 91mm * 91mm

  NLK900U-3K4Y

  Açyk deşik 76mm * 76

  NLK900U-AK4Y

  Açyk deşik 68mm * 68mm

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Bir fazaly tok (dizaýn wersiýasy)

   Bir fazaly tok (dizaýn wersiýasy)

   Gysgaça syn Akylly ammetr, tokdaky toky ölçäp bilýän AC nusga alma tehnologiýasyny kabul edýär.Oňaýly gurnama, ýönekeý sim geçiriş, amatly tehniki hyzmat, az mukdarda in engineeringenerçilik, meýdan programmirläp bolýan giriş parametrleri we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir we pudakdaky dürli PLC we senagat kompýuterleri bilen aragatnaşyk aragatnaşygyny tamamlap biler.Aýratynlyklary Ölçeg: bir fazaly tok Ekrany: bir hatar LED sanly / LCD suwuk aglaýar ...

  • Bir fazaly köp funksiýaly güýç ölçeýjisi (dizaýn wersiýasy)

   Bir fazaly köp funksiýaly güýç ölçeýjisi (dizaýn ...

   Gysgaça syn Bir fazaly köp funksiýaly hasaplaýjy, elektrik set ulgamynda köp ulanylýan güýç parametrlerini ýokary takyklyk bilen ölçäp biler: bir fazaly naprýa .eniýe, bir fazaly tok, işjeň güýç, reaktiw güýç, güýç faktory, gözenegiň ýygylygy, işjeň energiýa , reaktiw energiýa we aragatnaşyk bilen interfeýs we energiýa impulsynyň çykyş funksiýasy.Sahypadaky displeýi we uzakdaky RS-485 sanly aragatnaşygy amala aşyrmak üçin MODBUS-RTU aragatnaşyk protokolyny kabul ediň.Konwiň aýratynlyklary bar ...

  • Bir fazaly ammetr (adaty)

   Bir fazaly ammetr (adaty)

   Gysgaça syn Akylly ammetr, tokdaky toky ölçäp bilýän AC nusga alma tehnologiýasyny kabul edýär.Oňaýly gurnama, ýönekeý sim geçiriş, amatly tehniki hyzmat, az mukdarda in engineeringenerçilik, meýdan programmirläp bolýan giriş parametrleri we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir we pudakdaky dürli PLC we senagat kompýuterleri bilen aragatnaşyk aragatnaşygyny tamamlap biler.Aýratynlyklary ölçemek: bir fazaly tok Dis ...

  • Üç fazaly naprýa .eniýe we häzirki kombinasiýa tablisasy (dizaýn wersiýasy)

   Üç fazaly naprýa .eniýe we häzirki kombinasiýa goýmasy ...

   Gysgaça syn Üç fazaly naprýa .eniýe we tok kombinasiýasy hasaplaýjy, programmirläp bolýan ölçeg, displeý we sanly aragatnaşyk funksiýalary bilen köp funksiýaly elektrik ölçeg guralydyr.Elektrik ölçegini, maglumatlary görkezmegi, edinmegi we geçirmegi tamamlap biler we podstansiýany awtomatlaşdyrmakda, paýlamagy awtomatlaşdyrmakda, akylly binalarda, elektrik energiýasyny ölçemekde, kärhananyň içinde dolandyrmakda we baha bermekde giňden ulanylyp bilner.Ölçeg takyklygy 0,5 dereje, we ...

  • Bir fazaly woltmetr (Dizaýn wersiýasy)

   Bir fazaly woltmetr (Dizaýn wersiýasy)

   Gysgaça syn Akylly woltmetr AC nusga alma tehnologiýasyny kabul edýär, elektrik torundaky naprýa .eniýäni ölçäp bilýär we ulaltmagy gaty tygşytly panel düwmeleriniň üsti bilen ulaldyp bilýär.Oňaýly gurnama, ýönekeý sim geçiriş, amatly tehniki hyzmat, az mukdarda in engineeringenerçilik, meýdan programmirläp bolýan giriş parametrleri we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir we senagatdaky dürli PLC we senagat kompýuterleri bilen aragatnaşyk aragatnaşygyny tamamlap biler ...

  • Işjeň we reaktiw ýygylyk tablisasy (yzygiderli)

   Işjeň we reaktiw ýygylyk tablisasy (yzygiderli)

   Akylly ýygylyk ölçeg görkezmesi Gollanma önümiň aýratynlyklary 1. Dört sanly ekranyň hemmesi 2. Aragatnaşyk funksiýasy, aragatnaşyk salgysy, ýokary tizlik 3. Programma üpjünçiligini sazlamak, içerki potensiometr ýok, ýokary takyklyk 4. Programma üpjünçiligini sazlamak, içerki potensiometr ýok, ýokary takyklyk meselesi ünsi mätäç 1. Ulanylmazdan ozal, metr 15 minut işlemeli.2. Wibrasiýa we täsiriň öňüni alyň, artykmaç tozan we artykmaç zyýanly ýerlerde ulanmaň ...