• facebook
  • Baglanyşyk
  • Instagram
  • youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

4P görnüşli üç fazaly demir metr

  • 4P görnüşli üç fazaly demirýol hasaplaýjy

    4P görnüşli üç fazaly demirýol hasaplaýjy

    Howpsuzlyk boýunça görkezme Şahsy howpsuzlygyňyz barada maglumat Dürli şertler ýa-da talaplar sebäpli bu gollanma bu guralyň işleýşi bilen baglanyşykly ähli howpsuzlyk meselelerini öz içine alyp bilmeýär, ýöne şahsy howpsuzlygy üpjün etmek we zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin aşakdaky zatlara düşünmek gaty möhümdir. gural.Bu elementler, bolup biljek howpuň derejesine baglylykda üçburçluk howpsuzlyk nyşany bilen tapawutlanýar.Çyglylygyň daşky gurşaw görkezijileri ...