• facebook
  • Baglanyşyk
  • Instagram
  • youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Awtomatiki gözegçilik ulgamy

  • Awtomatiki gözegçilik ulgamy

    Awtomatiki gözegçilik ulgamy

    Ulanyş gerimi awtomatlaşdyryş gözegçilik ulgamy, ulanyjylaryň isleglerini doly göz öňünde tutup, iýerarhiýany öz içine alýan elektrik stansiýalarynyň we podstansiýalarynyň häzirki ýagdaýyny we geljekdäki ösüşini birleşdirip, içerde we daşary ýurtlarda şuňa meňzeş önümleriň artykmaçlyklaryny jemlemek arkaly işlenip düzülen önümleriň täze nesli. Hakyky maglumatlary ýygnamagy, dinamiki grafiki gözegçiligi, t-iň ygtybarly işlemegini tamamlap bilýän 400V-den 110kV çenli kompýuter gözegçilik ulgamyna naprýa levelseniýe derejeleriniň paýlanyşy ...