• facebook
 • Baglanyşyk
 • Instagram
 • youtube
 • WhatsApp
 • nybjtp

Kiçijik tok toprak liniýasyny saýlamak enjamy

 • Kiçijik tok toprak liniýasyny saýlamak enjamy

  Kiçijik tok toprak liniýasyny saýlamak enjamy

  Gysgaça syn

  Kiçijik tok simini saýlamak enjamy, senagat meýdan zynjyryny goramak ulgamynyň aýrylmaz bölegidir, enjam zynjyr ulgamy (ark ýa-da metal) hadysasy ýüze çykanda we uzak aralykdan geçiriş maglumatlary ýüze çykanda enjam näsazlygyň ýerleşýän ýerini takyk kesgitläp biler. sahypanyň işgärlerine hyzmat etmegi ýeňilleşdirýär.

  1.1.Funksiýasy we aýratynlyklary

  Enjamyň gurluşy modully dizaýny, esasy gözegçilik ediji bolsa ýokary tizlikli maglumat almak moduly bilen 16 bitli ýokary öndürijilikli bir çip kompýuterini kabul edýär.Modullaryň arasynda maglumat alyşmak we paýlaşmak üçin artykmaç barlamak we köp ussatlyk bilen CAN aragatnaşyk usullary ulanylýar. Panel ekrany ekrany we adam-maşyn gepleşikleri üçin ýönekeý 5 düwme operasiýa funksiýasyny ulanýar.

  Ulgamyň işleýşini kesgitlemek üçin ulgam goşa gözegçilik re modeimini kabul edýär;giň işleýän giriş naprýa; eniýesi, ýokary tok signalyny ölçemegiň takyklygy;näsazlyk we maglumat ýadyň funksiýasyny düzmek;real wagt maglumatlary we ýalňyş maglumatlary uzakdan geçirmek funksiýasy.