• facebook
 • Baglanyşyk
 • Instagram
 • youtube
 • WhatsApp
 • nybjtp

Akylly dolandyryş enjamy

 • Simsiz temperaturany ölçemek enjamy

  Simsiz temperaturany ölçemek enjamy

  Önümiň beýany Bu önüm, wyklýuçatel şkaflary üçin simsiz temperaturany ölçeýän täze düşünje.Güýçli funksiýalara eýedir we 3-35KV içerde merkezi şkaflar, elde işleýän şkaflar, kesgitli şkaflar we halka tor şkaflary ýaly dürli wyklýuçatel şkaflary üçin amatly.Bu önüm, kabinetdäki temperaturany we çyglylygy hakyky wagtda ýygnap bilýän we temperaturany we çyglylygy awtomatiki sazlap bilýän bir çipli mikrokompýuteriň akylly gözegçiligini kabul edýär ...
 • Kabinetiň intellektual dolandyryş enjamyny çalşyň

  Kabinetiň intellektual dolandyryş enjamyny çalşyň

  Haryt barada umumy syn

  Bu önüm, 3-35KV ýapyk merkezi şkaflar, elde işleýän şkaflar, kesgitli şkaflar, halka tor şkaflary we beýleki kommutator şkaflary üçin kuwwatly funksiýalary bolan täze düşünje kommutator akylly dolandyryş enjamy.

  Bu önüm, wyklýuçateliň açylyş we ýapylyş ýagdaýyna we wyklýuçatel kartoçkasynyň ýagdaýyna baha berip we görkezip bilýän bir çipli mikrokompýuteriň akylly gözegçiligini kabul edýär.Ses duýduryşy nädogry işlemäge çagyrýar.Ol kabinetdäki temperaturany we çyglylygy hakyky wagtda ýygnap biler we ulanyjy sazlamalaryna görä, kabinetdäki temperaturany we çyglylygy awtomatiki sazlamak üçin düzüň.Bu önüm, şeýle hem ulanyja ýokary naprýa .eniýeniň bardygyny ýa-da ýokdugyny sorap biler we ýagdaýa görä elektromagnit gulpuň iş ýagdaýyny ulanyň.Bu önümiň RS485 aragatnaşyk interfeýsi podstansiýadaky enjamy we beýleki enjamlary hakyky kompýuteriň ýalňyşlyga garşy gözegçilik ulgamyny emele getirip biler.

  Bu önüm, ýokary päsgelçilige garşy dizaýn we senagat derejesindäki elektron komponentleri, ýokary ygtybarlylygy üpjün edip biljek güýçli päsgelçilik garşy ukyby bilen öndürilýär.Standardokardaky standart konfigurasiýa önümlerinden başga-da, kompaniýa ulanyjylaryň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin ulanyjylara dürli funksional kombinasiýalar bilen ýöriteleşdirilen önümler berip biler.

 • Döwlet görkezijisini üýtgetmek

  Döwlet görkezijisini üýtgetmek

  Panel we funksiýanyň düşündirişi Wyklýuçateliň ýagdaý görkeziji paneliniň beýany: (tarapa: şekilde sanlamak, ýerleşişiň görkeziş funksiýasyny görkezmek üçin, we hakyky guralda san ýok) 01. Elektrik toguny ýapmak görkezijisi 02. Elektrik togtatmak açylyş görkezijisi 03.①, 03② Iş ýeriniň görkezijisi 04.①, 04② Synag pozisiýasynyň görkezijisi 05. ingerüsti wyklýuçateliň ýapyk görkezijisi 06. Toplum wyklýuçateliniň aşaky görkezijisi 07. Energiýa saklaýyş görkezijisi 08. Janly görkeziji ...