• facebook
 • Baglanyşyk
 • Instagram
 • youtube
 • WhatsApp
 • nybjtp

Häzirki Transformator ikinji derejeli wolt goragçysy

 • Häzirki Transformator ikinji derejeli wolt goragçysy

  Häzirki Transformator ikinji derejeli wolt goragçysy

  Ilki bilen syn

  Häzirki transformator (KT) elektrik ulgamlarynda başlangyç ölçegde, gözegçilikde we goragda giňden ulanylýar. Adaty iş bolanda, takmynan gysga utgaşma ýagdaýynda ikinji tarap, çykyş naprýa veryeniýesi gaty pes, ýöne ikinji aýlawly açyk zynjyr ýa-da a Adaty bolmadyk tokdan aýlanmak (ýyldyrym toguny, rezonans toky, kondensator zarýad togy, induktor başlangyç tok we ş.m.), ikinji derejeli sistema däl, müňlerçe ýa-da on müňlerçe wolt woltyň ikinji tarapynda bolar. izolýasiýa zyýany, hatda işgärleriň howpsuzlygyna howp salýar.

  Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen CT B seriýaly tok transformatorynyň CTB ikinji derejeli wolt goragçysy, bu ýagdaý üçin döredildi, bu CT ikinji açyk zynjyr sebäpli ýüze çykýan betbagtçylyklaryň öňüni alyp biler.