• facebook
 • Baglanyşyk
 • Instagram
 • youtube
 • WhatsApp
 • nybjtp

Önümler

 • Uzakdan tölenen energiýa satuw dolandyryş dolandyryş gollanmasy

  Uzakdan tölenen energiýa satuw dolandyryş dolandyryş gollanmasy

  1.1Iş stolunyň salgylanmasyny açyňBellenen administrator administrator we parol 123456.

 • Üç fazaly gollanma demir ýol köp funksiýaly metr

  Üç fazaly gollanma demir ýol köp funksiýaly metr

  Howpsuzlyk boýunça görkezme Şahsy howpsuzlygyňyz barada maglumat Dürli şertler ýa-da talaplar sebäpli bu gollanma bu guralyň işleýşi bilen baglanyşykly ähli howpsuzlyk meselelerini öz içine alyp bilmeýär, ýöne şahsy howpsuzlygy üpjün etmek we zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin aşakdaky zatlara düşünmek gaty möhümdir. gural.Bu elementler, bolup biljek howpuň derejesine baglylykda üçburçluk howpsuzlyk nyşany bilen tapawutlanýar.Çyglylygyň daşky gurşaw görkezijileri ...
 • 4P görnüşli üç fazaly demirýol hasaplaýjy

  4P görnüşli üç fazaly demirýol hasaplaýjy

  Howpsuzlyk boýunça görkezme Şahsy howpsuzlygyňyz barada maglumat Dürli şertler ýa-da talaplar sebäpli bu gollanma bu guralyň işleýşi bilen baglanyşykly ähli howpsuzlyk meselelerini öz içine alyp bilmeýär, ýöne şahsy howpsuzlygy üpjün etmek we zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin aşakdaky zatlara düşünmek gaty möhümdir. gural.Bu elementler, bolup biljek howpuň derejesine baglylykda üçburçluk howpsuzlyk nyşany bilen tapawutlanýar.Çyglylygyň daşky gurşaw görkezijileri ...
 • Ultra inçe signal izolýatory A görnüşi

  Ultra inçe signal izolýatory A görnüşi

  Giriş spesifikasiýalary Giriş signalynyň paýlanyş naprýa 1eniýesi 1 4-20mA meýdan iki simli geçiriji 24V Çykyş aýratynlyklary Kod çykyş signalynyň çykyş impedansy 1 0-2V ≥10K 2 0-5V 3 0-10V 4 1-5V 5 0-10mA ≤1K 6 0 -20mA ≤500Ω 7 4-20mA 8 Ulanyjy kesgitlenen parametr LP Giriş artdyrylyşynyň goragy In: 5KA Imax: 10KA Aýratynlyklary ● Güýç we duýduryş LED ● Giriş artdyrylyşynyň goragy ● Programmirläp bolýan giriş we çykyş aralygy ● Üç iso ...
 • Simsiz temperaturany ölçemek enjamy

  Simsiz temperaturany ölçemek enjamy

  Önümiň beýany Bu önüm, wyklýuçatel şkaflary üçin simsiz temperaturany ölçeýän täze düşünje.Güýçli funksiýalara eýedir we 3-35KV içerde merkezi şkaflar, elde işleýän şkaflar, kesgitli şkaflar we halka tor şkaflary ýaly dürli wyklýuçatel şkaflary üçin amatly.Bu önüm, kabinetdäki temperaturany we çyglylygy hakyky wagtda ýygnap bilýän we temperaturany we çyglylygy awtomatiki sazlap bilýän bir çipli mikrokompýuteriň akylly gözegçiligini kabul edýär ...
 • Akylly garalama moduly

  Akylly garalama moduly

  Önümiň beýany Bu önüm, wyklýuçatel şkaflary üçin simsiz temperaturany ölçeýän täze düşünje.Güýçli funksiýalara eýedir we 3-35KV içerde merkezi şkaflar, elde işleýän şkaflar, kesgitli şkaflar we halka tor şkaflary ýaly dürli wyklýuçatel şkaflary üçin amatly.Bu önüm, kabinetdäki temperaturany we çyglylygy hakyky wagtda ýygnap bilýän we temperaturany we çyglylygy awtomatiki sazlap bilýän bir çipli mikrokompýuteriň akylly gözegçiligini kabul edýär ...
 • Akylly dolandyryş şablony

  Akylly dolandyryş şablony

  Önümiň beýany Bu önüm, wyklýuçatel şkaflary üçin simsiz temperaturany ölçeýän täze düşünje.Güýçli funksiýalara eýedir we 3-35KV içerde merkezi şkaflar, elde işleýän şkaflar, kesgitli şkaflar we halka tor şkaflary ýaly dürli wyklýuçatel şkaflary üçin amatly.Bu önüm, kabinetdäki temperaturany we çyglylygy hakyky wagtda ýygnap bilýän we temperaturany we çyglylygy awtomatiki sazlap bilýän bir çipli mikrokompýuteriň akylly gözegçiligini kabul edýär ...
 • Akylly yşyklandyryş uzynlygy we giňişlik wagty dolandyryş ýagtylygy dolandyryş moduly

  Akylly yşyklandyryş uzynlygy we giňişlik wagty dolandyryş ýagtylygy dolandyryş moduly

  Önümiň beýany Bu önüm, wyklýuçatel şkaflary üçin simsiz temperaturany ölçeýän täze düşünje.Güýçli funksiýalara eýedir we 3-35KV içerde merkezi şkaflar, elde işleýän şkaflar, kesgitli şkaflar we halka tor şkaflary ýaly dürli wyklýuçatel şkaflary üçin amatly.Bu önüm, kabinetdäki temperaturany we çyglylygy hakyky wagtda ýygnap bilýän we temperaturany we çyglylygy awtomatiki sazlap bilýän bir çipli mikrokompýuteriň akylly gözegçiligini kabul edýär ...
 • Dik mikrokompýuter gorag enjamy

  Dik mikrokompýuter gorag enjamy

  Bu mikrokompýuteriň giňişleýin gorag we gözegçilik enjamy 35KV we ondan aşakdaky elektrik ulgamlary üçin amatlydyr we geçiriji liniýalar, transformatorlar, kondensatorlar, hereketlendirijiler we beýleki esasy enjamlar üçin gorag, gözegçilik, ölçeg we gözegçilik funksiýalaryny üpjün edýär.

 • Içerki ýokary woltly göni ýaýlymda näsazlyk görkezijisi

  Içerki ýokary woltly göni ýaýlymda näsazlyk görkezijisi

  Gysgaça syn

  Her zynjyry hakyky wagtda gözegçilik edýän we setir şowsuz bolanda gönüden-göni ýa-da göni kesgitläp bilýän kesgitleýiş enjamynyň täze görnüşi.

  Nädogry kabelleri görkezmek, işiň netijeliligini ýokarlandyrmak we elektrik üpjünçiligini çalt dikeltmek üçin möhüm ähmiýete eýe.

 • Ultra inçe signal izolýatory B görnüşi

  Ultra inçe signal izolýatory B görnüşi

  Esasy funksiýalar we aýratynlyklar intelligent Akylly temperatura geçiriji, izolýator we güýç paýlanyşyny birleşdiriň ● “Giriş-çykyş 1-çykyş 2 kuwwat” dört izolirlenen ● Programma üpjünçiligi çyzykly däl düzediş, giriş we çykyş ýokary çyzykly öwrülişik ● Programma üpjünçiligi awtomatik nol, ýalňyşlyklary ýok edýär Temperaturanyň üýtgemegi we wagtyň üýtgemegi sebäpli ● Ulanyjylar signal diapazonyny we signal görnüşini PC8800 arkaly kesgitläp bilerler high highokary dykyzlykly maşyn spesifikasiýa gurluşy: Kiçijik gysga gurluş ...
 • Bir fazaly demirýol energiýa hasaplaýjy

  Bir fazaly demirýol energiýa hasaplaýjy

  Howpsuzlyk boýunça görkezme Şahsy howpsuzlygyňyz barada maglumat Dürli şertler ýa-da talaplar sebäpli bu gollanma bu guralyň işleýşi bilen baglanyşykly ähli howpsuzlyk meselelerini öz içine alyp bilmeýär, ýöne şahsy howpsuzlygy üpjün etmek we zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin aşakdaky zatlara düşünmek gaty möhümdir. gural.Bu elementler, bolup biljek howpuň derejesine baglylykda üçburçluk howpsuzlyk nyşany bilen tapawutlanýar.Çyglylygyň daşky gurşaw görkezijileri ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/9