• facebook
  • Baglanyşyk
  • Instagram
  • youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Isolato

  • Isolato

    Isolato

    Iki simli geçiriş tertibini kabul ediň (güýç girizmek we signal çykarmak iki umumy simdir) we ölçenen temperatura bilen çyzykly 4 ~ 20mA tok signalyny çykaryň.Geçiriji termokuplyň birleşýän gutusyna we bitewi gurluşy emele getirmek üçin termiki garşylyga gurnalyp bilner ýa-da öwrüliş bölümi hökmünde gural panelinde aýratyn gurnalyp bilner.Gapdal temperatura guralynyň täze nesli hökmünde nebit, himiýa senagaty, dokma, metallurgiýa, elektromehaniki, elektrik energiýasy, awiasiýa, azyk önümçiligi, lukmançylyk in engineeringenerçiligi we beýleki senagat we ylmy gözleg ugurlarynda awtomatiki temperaturany kesgitlemek, geçirmek we ulanmak üçin giňden ulanylyp bilner. gözegçilik.