• facebook
 • Baglanyşyk
 • Instagram
 • youtube
 • WhatsApp
 • nybjtp

Termostatiki sazlaýjy 、 Howany sazlaýjy

 • Janköýer gyzdyryjy HGL 046 250W-400W

  Janköýer gyzdyryjy HGL 046 250W-400W

  ● Ykjam dizaýn ● Klipi düzeltmek ● Uzak hyzmat ediş möhleti ● Bejeriş mugt ● Temperaturanyň howpsuzlygy kesilýär Ykjam fan gyzdyryjy kondensatyň döremeginiň öňüni alýar.Toplumlaýyn ýokary öndürijilikli fan, mejbury howa aýlanyşygyny üpjün edýär we SO içerki terminal birleşdirijisi bilen berkitmelerde hatda temperaturany kepillendirýär.Tehniki maglumatlar atingyladyş elementine garşylyk gyzdyryjy, fanat şowsuzlygy ýüze çykan ýagdaýynda gyzmagyň öňüni almak üçin temperaturanyň kesilmegi, gyzdyryjy korpus anodlaşdyrylan ekstrud alýumin profil ...
 • CSL028 Ownuk ykjam ýarymgeçiriji fan gyzdyryjy 150W, 250W, 400W

  CSL028 Ownuk ykjam ýarymgeçiriji fan gyzdyryjy 150W, 250W, 400W

  ● Ownuk , ykjam dizaýn ● Işleýän asuda ● Dinamiki ýyladyş ● Klip ýa-da nurbat berkitmek Fan gyzdyryjy kondensatyň emele gelmeginiň öňüni alýar we elektrik / elektron bölekleri bilen berkitmede deň paýlanan içki howa temperaturasyny üpjün edýär. Ateryladyjy içerki terminaly birikdirýär birleşdirijiler CS 028s kiçi göwrüm, ýokary derejeli Tehniki maglumatlary ýyladyş elementi PTC ýyladyş elementi Inrush häzirki max.2A 230VAC, 5A120VAC ...
 • Elektron Hygrothermostat ETF012

  Elektron Hygrothermostat ETF012

  ● Temperatura we çyglylygy sazlap bolýan ● Optiki işleýiş displeýi (LED ● I HIgh kommutasiýa kuwwaty ip Klipiň düzedilmegi Elektron gigroterm elektrik / elektron komponenti bilen gurşawda daşky gurşawyň temperaturasyny we çyglylygyny duýýar , we gyzdyryjy turns ýa-da başga bir görnüşde “janköýer” açýar nokat goýuň. Goragda kondensatyň döremeginiň öňüni alyň.Işjeň kontrolleýjiniň bölüniş düwmesindäki “LEDintegrated” birikdirilen devicelS işleýän wagty ýakylýar.Tehniki ...
 • Mehaniki termostat FZK 011

  Mehaniki termostat FZK 011

  ● Düzülip bilinýän temperatura ● switchokary kommutasiýa kuwwaty ● Ownuk histerezi ● Terminallara aňsatlyk bilen girip bolýar ● Klipi düzeltmek ● Üýtgeýän aragatnaşyk Mehaniki termostat ýyladyş we sowadyş enjamlaryna gözegçilik etmek üçin ulanylýar , süzgüç janköýerleri ýa-da signal enjamlary. Termostat daş-töweregi hasaba alýar we geçip bilýär gysga wagtda hereket etmek arkaly induktiw we garşylykly ýükler.Tehniki maglumatlar Geçiş temperatura tapawudy 4K (± 1.5K çydamlylyk) Sensor elementi Termostatiki bimetal Aragatnaşyk görnüşi gysga wagtda hereket ...
 • Tamper geçirmeýän termostatlar (öňünden düzülen) FTO 011 / FTS 011

  Tamper geçirmeýän termostatlar (öňünden düzülen) FTO 011 / FTS 011

  ● Kiçijik ululyk ● Bellenen temperatura sazlamalary install Gurmak aňsat ● switchokary kommutasiýa çydamlylygy Tamperproof (Öňünden düzülen) Termostat FTO 011 Aragatnaşyk döwüjisi / NC (gyzyl örtük heat gyzdyryjylary sazlamak ýa-da temperatura iň pes bahadan aşak düşende signal enjamlaryny çalyşmak üçin. aragatnaşyk açylýar Wnen temperatura re rlslna.Tamperproof (Öňünden düzülen) Termostat FTS 011 Süzgüç janköýerlerini sazlamak, ýylylyk çalşygy rs , sowadyjy enjamlar ýa-da temperatura täzeden signal enjamlaryny çalyşmak üçin kontakt öndüriji / NOOK (gök örtük ...
 • Mehaniki Hygrostat MFR 012

  Mehaniki Hygrostat MFR 012

  Relatable Düzülip bilinýän otnositel çyglylyk ● Üýtgeýän r kontakt ● switchokary kommutasiýa kuwwaty ● easyeňil elýeterli rinallar ● Klip düzediji Elektromehaniki gigrostat MRF 012 berkitme gyzdyryjylary gözegçilik etmek üçin niýetlenendir, çyglylyk nokady çyglylyk 65% -den ýokary bolanda ýokarlanýar.Bu ýolda kondensasiýa we poslama täsirli öňüni alýar.Tehniki maglumatlary üýtgetmek tapawudy 4% otnositel çyglylyk (± 3% çydamlylyk) Ygtyýarly howa tizligi 15m / sek Aragatnaşyk görnüşiniň üýtgemegi kontakt C ...
 • Iki termostat ZR 011

  Iki termostat ZR 011

  ● NOOK we NC bir korpusda ● Aýry-aýry sazlanylýan temp derejeleri ● switchokary kommutasiýa kuwwaty ● Terminallara aňsatlyk bilen girip bolýar ● Gyzdyryjylary kadalaşdyrmak üçin iki termostaty berkitmek r Termostat (kontakt döwüjisi , adatça ýapyk heat gyzdyryjylary sazlamak üçin.Süzgüç janköýerlerini we ýylylyk çalşyjylary sazlamak ýa-da temperatura çäginden geçende signal enjamlaryny üýtgetmek üçin termostat (kontakt öndüriji , adatça açyk “.Atersyladyjylar we sowadyjy enjamlar, her bir orterden temperaturany ýapmak bilen özbaşdak çalşyp bolýar ...
 • Kiçi, ykjam termostat FKO 011 / FKS 011

  Kiçi, ykjam termostat FKO 011 / FKS 011

  Setting Uly sazlaýyş aralygy ● Kiçi ululyk mount Gurmak üçin ýönekeý ● switchokary kommutasiýa öndürijiligi FKO 011 most Rmostat (adatça ýapyk heat heat gyzdyryjylary sazlamak üçin kontakt döwüji.FKS 011 : Termostat filter adatça açyk filter filtr janköýerlerini we ýylylyk çalşyjylary sazlamak ýa-da temperatura çäginden geçenden soň döredilen signaly üýtgetmek üçin aragatnaşyk öndürijisi.Tehniki maglumatlar Geçiş temperatura tapawudy 7K (± 4K çydamlylyk) Sensor elementi termostatiki bimetal Aragatnaşyk görnüşi gysgaça aragatnaşyk Kontakt garşylygy ...
 • Kiçi, ykjam termostat KTO 011 / KTS 011

  Kiçi, ykjam termostat KTO 011 / KTS 011

  ● Uly sazlama aralygy ● Kiçi ululyk mount Gurmak üçin ýönekeý ● switchokary kommutasiýa öndürijiligi KTO 011 : Rmostat (adatça ýapyk heat heat gyzdyryjylary sazlamak üçin aragatnaşyk döwüji.KTS 011 : Termostat filter adatça açyk filter filter süzgüç janköýerlerini we ýylylyk çalşyjylary sazlamak ýa-da temperatura çäginden geçenden soň döredilen signal kommutatory üçin aragatnaşyk öndürijisi.Tehniki maglumatlar Geçiş temperatura tapawudy 7K (± 4K çydamlylyk) Sensor elementi termostatiki bimetal Aragatnaşyk görnüşi gysgaça aragatnaşyk Kontakt garşylygy ...
 • DA 084 basyş öwezini dolmak enjamy

  DA 084 basyş öwezini dolmak enjamy

  Protection protectionokary derejeli gorag inst Insta aňsat valuable Gymmat we möhüm elektrik we elektron bölekleri üçin goralýan gurşaw gurşawyny üpjün etmek has möhümdi.Close Gaty ýapyk gabykda. Gaty / gije işleýşi ýaly aşa temperatura üýtgemelerinde basyş tapawudy bolup biler.Haçan-da bu ýüze çyksa, dolandyryş paneline tozan we çyglylyk siňdirilmegi howpy ep-esli ýokarlanýar.08 DAörite işlenip düzülen basyş öwezini dolmak wilkasy DA 084 rugsat berýär ...
 • SK3110.000 Elektron termostatyň seriýasy

  SK3110.000 Elektron termostatyň seriýasy

  Geçiriji şkaf üçin içerki temperatura gözegçiligi Esasanam fan süzgüçini, gyzdyryjy we çalşyjyny dolandyrmak üçin ulanylýar. Şeýle hem signal arkuseri hökmünde işleýän wagtyňyz elektrik şkafynyň temperaturasyna gözegçilik edip bilersiňiz.Tehniki maglumatlar Bimetal datçigi ýylylygyň täsirine görä ýylylyk duýgurlygy hökmünde düzüň.Aragatnaşyk nokadynyň shemasy: gyssagly wyklýuçatel komponenti hökmünde kontakt nokadynyň üstünden ýekeje wyklýuçatel KL5-3 ACI0 (4) A DC = 30WKL5-4 ol Sowuklama) AC5 (4) DA DC = 30W (D) = COS-da duýgurlyk ýükleri ∅ = 0 ...
 • SG-7000 mehaniki termostatyň seriýasy

  SG-7000 mehaniki termostatyň seriýasy

  Görkezmeleri ulanyň Otag termostaty Bimtallik otag termostaty heatingyladyş we kondisioner enjamlary üçin termiki, elektrik we mehaniki aýratynlyklar Kontaktyň açylyş ukyby, 10A-250V AC (ohmiki ýük) Differensial: 0.5K Temperaturanyň göwrümini sazlamak Gurluşdan iki gün töweregi wagtdan soň takyk masştab düzedişini alyň, termostaty bir gapdala goýup, düwmäniň gyrmyzy bölegini tutup, indeksiň öwrülmegi bilen termometri r bilen otagyň temperaturasynyň ululygyny ölçäň.
123Indiki>>> Sahypa 1/3